Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Erasmus+ në Universitetin e Shkencave të Jetës në Pragë

Universiteti Bujqësor i Tiranës njofton të gjithë studentët në nivel master dhe PhD të apikojnë në shkëmbimin e studentëve me Universitetin e Shkencave të Jetës në Pragë, Çeki.
Për të aplikuar studentët duhet të përgatisin këto dokumente:
• Letër motivimi (Anglisht)
• CV në formatin Europass
• Listë notash (Anglisht)
• Certifikatë e gjuhes angleze (Jo i detyrueshëm)
Këto dokumenta duhen dërguar në një PDF në adresën: ezhllima@instant.al/ubttest
Për më shumë informacion ju lutem klikoni në dokumentin bashkëngjitur.
Afati i fundit i aplikimeve është 21 Korrik 2021

Call for applications to study in the Czech Republic_Albania

Kliko për të shkarkuar listën e lëndëve