Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Nëntor 2022

Njoftim Mbështetur në Ligjin nr. 80/2015 datë 22.7.2015 “Për Arsimin e Larte dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Larte ne Republikën e Shqipërisë”, shkresën e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, nr. 4673 i datës 13.07.2022 “Mbi përzgjedhjen e anëtarit

Panairi realizohet në mbështetje të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Bashkisë së  Tiranës, Risi Albania, Akpa dhe Albanian Skills. Pjesëmarrës janë edhe më shumë se 50 biznese të të tre sektorëve nga vendi, rajoni e më gjerë. Gjatë një prezantimi në