Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Prill 2022

Lenda: Njoftim fituesi Në përputhje me Ligjin nr. 80/2015, datë 22/7/2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”, neni 64, pika 1, në Statutin e Universitetit Bujqësor të Tiranës, Kreu V,“Rregulloren