Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Mars 2022

NJOFTIM Në kuadër të projektit Erasmus +  midis Univesitetit Bujqësor të Tiranës dhe Fakuktetit të Mjekësisë Veterinare Kordova (Spanjë)  shpallet thirrja për aplikime për 4 pedagoge, për 1 javë qëndrimi: 2 staf akademik Training Mobility dhe 2 staf akademik Teaching Mobility. Ftohen te