Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Shkurt 2022

Universiteti Bujqësor i Tiranës rishpall 1 (një) vende pune për personel akademik pranë Fakultetit të Shkencave Pyjore. Konkursi do të zhvillohet në godinën e Rektoratit, në sallën e mbledhjeve të Rektoratit, në datën 04.03.2022 në orën 14:00. Të interesuarit do të dërgojnë