Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Nëntor 2021

Në zbatim të programit të bashkëpunimit me Hungarinë në fushën e arsimit dhe shkencës, Qeveria e Hungarisë, përmes Fondacionit Publik Tempus ju bën thirrje të aplikoni në programin e bursave shtetërore për vitin akademik 2022-2023. Programet e studimit të ofruara nga

VENDIM Komisionit Institucional i Zgjedhjeve, pranë Universitetit Bujqësor të Tiranës, i cili bazuar në Rregulloren ”Për organizimin e zgjedhjeve për autoritetet dhe organet drejtuese në UBT”, neni 6, pika 2, neni 27, pika5, neni 33, pika 4, VENDOSI; Miratimin e shtyrjes së

Universiteti Bujqësor i Tiranës shpall 1 (një) vend pune për personel ndihmës akademik në kategorinë "Specialist” niveli IV-a, në Departamentit Hortikulturë dhe Arkitekturë Peisazhi pranë Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit. 1 - Specialist-Kategoria IV-a. Kritere të Veçanta:    • Të ketë përfunduar studimet