Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Tetor 2021

Universiteti Bujqësor i Tiranës shpall 1(një) vend pune për personel ndihmës akademik në kategorinë “Laborant” niveli IV-b,në departametin e Drejtim Agrobisnesi pranë Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit(FEA) bazuar në kërkesën e FEA me Nr.1966 Prot, datë 27.10.2021. Dokumentacioni që duhet të

Për herë të parë Universiteti Bujqësor i Tiranës do të shërbejë si një qendër e testimit për ‘’Aptis General Test’’ të gjuhës angleze për dhjetëra studentë. Një gjë e tillë është tashmë e mundur falë marrëveshjes së nënshkruar më 21.09.2021