Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Qershor 2021

Universiteti Bujqësor i Tiranës shpall 1 (një) vend pune për personel akademik pranë Fakultetit të Shkencave Pyjore. Konkursi do të zhvillohet në godinën e Rektoratit, në sallën e mbledhjeve të Rektoratit, në datë 26.07.2021 në orën 10:00. Të i

Universiteti Bujqësor i Tiranës shpall 2 (dy) vende pune për personel akademik pranë Fakultetit të Shkencave Pyjore. Konkursi do të zhvillohet në godinën e Rektoratit, në sallën e mbledhjeve të Rektoratit, në datë 19.07.2021 në orën 12:00. Të interesuarit duhet të dërgojnë

ERASMUS+ is the European Union Programme for the period 2014-2020 which offers a number of opportunities for higher education students, doctoral candidates and staff from around the world. ERASMUS+ aims to help individual learners acquire skills, to support their professional development

Me kënaqësi ftojmë stafin  e Universitetit Bujqësor të Tiranës, të marrin pjesë në “DITA E HAPUR NË UBT”, që organizohet nga Universiteti ynë më         30 Qershor 2021, në mjediset e Kampusit të UBT</stro