Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Maj 2021

Rome MED Mediterranean Dialogues 2021 shpall edicionin e tretë të “Youth Forum Contest – Green and sustainable solutions for the future” Qëllimi i konkursit është t'u jap të rinjve të rajonit Mesdhetar një shans për të prezantuar projekte inovative që synojnë

Nr.1: Departamentit të Shkencave Agronomike, në Fakultetin e Bujqësisë dhe Mjedisit
 
Në përfundim të konkursit të zhvilluar për pozicionin personel akademik në kategorinë Lektor pranë Departamentit të Shken

Universiteti i Burimeve Natyrore dhe Shkencave të Jetës në Vjenë ka hapur thirrje për pozicionin vakant si Postgraduate Research Associate. Orët e punësimit: 30 orë në javë Kohëzgjatja e punësimit: 1st of October 2021 - 30th of September 2025 Afati i fundit i aplikimeve është