Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Shkurt 2021

Universiteti Bujqësor i Tiranës njofton të interesuarit për mundësi burse Erasmus Mundus, të 2 programeve International MSc në Universitetin Ghent, Belgjikë: International Master of Science in Rural Development (IMRD): https://www.imrd.ugent.be/ International Master of Science in Health Management in Aquaculture (AQUAH):