Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Nëntor 2020

EU4TECH një projekt tre vjeçar (2017-2020) nga Komisioni Evropian, i krijuar për të ndërtuar kapacitete për Transferimin e Teknologjisë nga Organizatat e Kërkimit Publik (PRO) dhe për të ndihmuar në zhvillimin e ekosistemit më të gjerë të inovacionit