Në harkun kohor të  rreth dhjetë viteve të fundit, numuri i studentëve që kanë zgjedhur të vazhdojnë studimet pranë UBT-së është rritur në mënyrë të ndjeshme.

Grafiku më poshtë flet qartë për këtë:

Të dhëna për studentët sipas cikleve të studimit, viti akademik 2015-2016 

Projekte