avcilar escort atasehir escort atakoy escort halkali escort

Languages

Studentët në UBT

STUDENTËT e UBT

Në harkun kohor të  rreth dhjetë viteve të fundit, numuri i studentëve që kanë zgjedhur të vazhdojnë studimet pranë UBT-së është rritur në mënyrë të ndjeshme.

Grafiku më poshtë flet qartë për këtë:

 

 

Të dhëna për studentët sipas cikleve të studimit, viti akademik 2015-20156

 

Nr. i studentëve, Cikli i Parë; Bachelor

 

 

Të regjistr.

Aktivë në sistem

1.

Fakulteti i Ekonomisë & Agrobiznesit

3043

2394

2.

Fakulteti i Bujqësisë & Mjedisit

2234

1747

3.

Fakulteti i Bioteknologjisë & Ushqimit

888

599

4.

Fakulteti i Shkencave Pyjore

1000

538

5.

Fakulteti i Mjekesise Veterinare

920

521

 

TOTALI

8085

5799

Nr. i studentëve, Cikli i Dytë;  Master Shkencor

1.

Fakulteti i Ekonomisë & Agrobiznesit

462

262

2.

Fakulteti i Bujqësisë & Mjedisit

268

215

3.

Fakulteti i Bioteknologjisë & Ushqimit

93

64

4.

Fakulteti i Shkencave Pyjore

134

64

 

TOTALI

957

605

Nr. i studentëve, Cikli i Dytë;  Master Profesional

1.

Fakulteti i Ekonomisë & Agrobiznesit

704

613

2.

Fakulteti i Bujqësisë & Mjedisit

287

287

3.

Fakulteti i Bioteknologjisë & Ushqimit

140

140

 

TOTALI

1131

1040

 

 

 

Institucione partnere