avcilar escort atasehir escort atakoy escort halkali escort

Languages

Erasmus +; University of Economics in Katowice

Bazuar mbi marrëveshjen “Erasmus + Programme – Inter – institutional agreement 2014-2021 between institutions from Programme and Partners Countries”, midis dy universiteteve (Universiteti Bujqësor i Tiranës dhe University of Economics in Katowice) datë 07.09.2015, Nr Prot 1472,  Universiteti i Ekonomisë në Katowice - Poloni për vitin akademik 2016 - 2017 ofron:

·         mundësi për mobilitete një semester të dy studentëve;

·         një javë mësimdhënie për dy lektorë;

·         një javë trajnim për një person të stafit administrativ.

Për më shumë informacione klikoni linkun e mëposhtëm ose kontaktoni kordinatorin lokal:   Znj. Prof. Assoc. Ina PAGRIA, email:ipagria@ubt.edu.al

Linku: http://www.ue.katowice.pl/en/erasmus-exchange/online-application.html

Institucione partnere