avcilar escort atasehir escort atakoy escort halkali escort

Languages

News & Events

26 September 2017

Universiteti Bujqësor i Tiranës  shpall tre vende pune vend  pune   për personel akademik  përkatësisht:

 

...
21 September 2017
Mbështetur në Udhëzimin Nr. 18, datë 16.08.2017, Kreu VI/1, pika 10 për “Shpalljen e Listatve të Kandidatëve që kanë Aplikuar për Ttransferim Studimes në Ciklin e Pare të Studimeve” pranë Fakultetit të Ekonomisë dhe...
21 September 2017

Bashkangjitur do te gjeni evidencat e aplikimeve  ne  Msc dhe MP

15 September 2017

Bashkangjitur do te gjeni kriteret e pranimit per ciklin e dyte te studimeve M.Sc. dhe M.P. sipas fakulteteve perkatese.

 

Ju...

14 September 2017

Universiteti Bujqesor i Tiranes, njofton te gjithe studentet qe zhvillohet testi nderkombetar i gjuhes Angleze ne daten ...

12 September 2017

Universiteti Bujqësor i Tiranës, në zbatim të Marrëveshjes së Bashkimit Europian me Qeverinë Shqiptare me ligjin nr.117/2014 për programin e BE-së për Arsimin, Trajnimin, Rininë dhe Sportin, për...

12 September 2017

Universiteti Bujqësor i Tiranës, në zbatim të Marrëveshjes së Bashkimit Europian me Qeverinë Shqiptare me ligjin nr.117/2014 për programin e BE-së për Arsimin, Trajnimin, Rininë dhe Sportin, për...

10 September 2017

Perditesim/ Bashkangjitur do te gjeni evidencen e regjistrimeve  ne ciklin e studimeve Bachelor per daten 10.09.2017, Raundi i pare i regjistrimeve 29.08.2017-11.09.2017

5 September 2017

Lista e kandidatëve fitues nga Republika e Kosovës, kandidatët me origjinë shqiptare nga Maqedonia, Mali i Zi, Presheva, Medvegja dhe Bujanovci, dhe kandidatëve fitues  me statusin e personit me aftësi të kufizuar,  në...

1 September 2017

Të Dashur Maturantë!

Ju urojmë ...

Institucione partnere