Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Universiteti Bujqësor i Tiranës, në kuadër të programit Erasmus+, njofton studentët e ciklit të tretë të studimeve, PhD të Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit të aplikojnë për bursa studentore për të zhvilluar një periudhë mobiliteti në Universitetin e Zaragozës, Spanjë. Dokumentët për

Më datat 12 edhe 13 Shtator, në ambientet e Universitetit Bujqësor të Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit, Godina A, Salla 214, Zhvillohen trajnime në kuadër të Projektit  “Agro Incubator Tirana”. Universiteti Bujqesor është pjesë e projektit “Agro Incubator Tirana”, i cili

Bashkangjitur do të gjeni listat paraprake të aplikantëve fitues të Raundit të Parë për programet e UBT-së: Ju urojmë suksese! Fakultetin e Bujqësisë dhe Mjedisit: Kliko këtu: Agrobiologji Kliko këtu: Bioteknologji Zooveterianare Kliko këtu: Inxhinieri Agrare profili: Agronomi Kliko këtu: Inxhinieri Agrare profili: Biologji Marine dhe Akuakulture Kliko këtu: Inxhinieri Agrare profili:

Bachelor Bachelor _ Biologji Marine dhe Akuakulturë Bachelor _ Bioteknologji Zooveterinare Bachelor _ Inxhinieri Agrare - Profili Agrobiologji Bachelor _ Inxhinieri Agrare - Profili Agromekanizim Bachelor _ Inxhinieri Agrare - Profili Agronomi Bachelor _ Inxhinieri Agrare - Profili Arkitekture Peizazhi Bachelor _ Inxhinieri Agrare - Profili Hortikulture Bachelor